Сообщение об ошибке

  • Unable to create CTools styles cache directory public://ctools/style/_temporary/8a13c3f759e1af8512ace925fae6ed0f. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools styles cache directory public://ctools/style/_temporary/8a13c3f759e1af8512ace925fae6ed0f. Check the permissions on your files directory.

בטיחות מזון למערך הסעדה

חברה לייעוץ קולינרי תלווה אתכם להגעה ליעד החשוב ביותר בעסקי המזון שהוא בטיחות המזון. בטיחות מזון זהו הבסיס לכל עסק מצליח בתחום. המונח בטיחות מזון מתייחס לסיכונים שיש במזון בעת צריכתו ולכן יש ליישם את התקנים הנדרשים, תוך כדי זיהוי הסיכונים האפשריים, בכדי למנוע ממזון שאינו בטוח להגיע אל השוק. יישום של מערכת בטיחות מזון, מבטיח שהארגון עושה את כל הנדרש על מנת להפחית את הסיכוי שאנשים ייפגעו מהמוצרים שהוא מספק.